EMDR

Wanneer EMDR - Eye Movement Desentization and Reprocessing
Voor behandeling van trauma’s, ingrijpende gebeurtenissen en angstklachten. Een paar voorbeelden:
  • een ongeluk
  • vliegangst
  • angst om de straat op te gaan
  • somberheid
  • seksueel misbruik
  • rouwverwerking
  • scheiding
  • ontslag
  • burnout klachten

Wat is EMDR


Wanneer je een trauma hebt meegemaakt of ander sinds ingrijpende ervaringen, worden de daarbij behorende gevoelens, beelden en gedachten op geslagen in het emotionele deel van ons brein.
Vervolgens vindt er verwerking plaats doordat de ervaring wordt opgeslagen in het hogere deel van ons brein ( de neocortex). Hier vindt de verwerking plaats en uiteindelijk wordt de ervaring opgeslagen in ons geheugen. De herinnering blijft, maar de emotionele lading is dan afgenomen.
Bovenstaand is de situatie waarin verwerking heeft plaats gevonden; de ervaring is nog wel aanwezig, maar beïnvloedt niet je dagelijks functioneren.
Het kan echter ook zo zijn dat het niet lukt om de ervaring te verwerken. Er is dan een blokkade ontstaan in je hersenen waardoor de gebeurtenis in het emotionele deel van je brein aanwezig blijft. Met andere woorden de ervaring kan niet worden verwerkt en je blijft in het hier en nu last houden van klachten als; dromen, paniekgevoelens, angst, hoofdpijn, onzekerheid, spierklachten, herbelevingen e.d.


Wat kan EMDR doen


Een EMDR traject beoogd om in een aantal sessies de blokkade in het emotionele deel van je brein op te heffen waardoor de verwerking van het opgelopen trauma of nare ervaring, alsnog kan plaats vinden.

Op dit moment ben ik als EMDR practicioner in opleiding. Dit houdt in dat ik EMDR behandelingen uitvoer onder supervisie van een erkende supervisor.
Ik bied de mogelijkheid om EMDR als losstaand traject te volgen. EMDR kan ook een onderdeel zijn van een individuele therapie of coachingstraject. Door een aantal sessies EMDR te volgen, kunnen blokkades opgeheven worden, waardoor ontwikkeling op persoonlijk of professioneel vlak alsnog kan plaats vinden.

Wil je meer weten over EMDR: www.emdrtherapeuten.nl
EMDR wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering (complementaire zorg).

Wil je meer weten over mij als therapeut of over de vergoedingsmogelijkheden?

CONTACT

Adres
Paltrokmolen 47
1823 GV Alkmaar
Contact
avandolder@planet.nl
06-51121353
Overig
KvK 057492718
BANK IBAN 7634514532
Stacks Image 432